تبلیغات
حرف های ما... - رفتن بهانه نمیخواهد...

حرف های ما...

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

رفتن بهانه نمیخواهد...

این متن یه یادگاریه از خیلی وقت پیش

میذارم اینجا تا بمونه بشه یه یادگاری جدید یه خاطره جدید

و بعد ها هم بشه یه یادگاری قدیمیرفتن که بهانه نمی خواهد،

یک چمدان می خواهد از دلخوری هاى تلنبار شده و

گاهى حتى دلخوشی هاى انکار شده ...
رفتن که بهانه نمی خواهد،

وقتى نخواهى بمانى،

با چمدان که هیچ بى چمدان هم می روى !
ماندن...
ماندن اما بهانه مى خواهد،
دستى گرم، نگاهى مهربان، دروغ هاى دوست داشتنى،
دوستت دارم هایى که مى شنوى اما باور نمى کنى،
یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ...
وقتى بخواهى بمانى، 
حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد

خالى اش مى کنى و باز هم می مانى ...
می مانى و وقتى بخواهى بمانى

نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت !
این ماندن است که دل میخواهد
عشق میخواهد 
شهامت میخواهد...

آرى،
آمدن دلیل مى خواهد
ماندن بهانه 
و رفتن هیچکدام ...آرام 
تیرماه 94

[ یکشنبه 14 تیر 1394 ] [ 07:49 ب.ظ ] [ 2تایی ] [ نظرات() ]