تبلیغات
حرف های ما... - زندگی...

حرف های ما...

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

زندگی...

در زنــــــــدگی هرکس بـــــاید یک نفر باشد...

مرد و زن بـــــــودنش مهــــــــــم نیست...

فقط بایدیــــــک نفــــــــرباشد...

یک آدم ...

یک دوســــــت...

یک همـــــــدم...

یک رفیـــــــــق...

یک نفـــــــــر که جــــــــویای حالـــــــــت باشد...

که نگرانـــــــت باشد...

که تو را بهتـــــــر ازخــــــــودت بشناسد...

یک نفر که شماره اش را بگیری و بگویی حالم بد است..

شنیدن همین یک جمله کافیست تاکار وزندگی اش را تعطیل کند... و خودش را به تو برساند...

آخر خوشبختـــــــــیست یک نفر درزنـــــــــدگیت باشد...

که تنهانباشی ...

که تنها نمــــانی..


[ چهارشنبه 6 آبان 1394 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ 2تایی ] [ نظرات() ]