تبلیغات
حرف های ما... - خوشبختی...!

حرف های ما...

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

خوشبختی...!

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ


ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ


ﺗــــــــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ


ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﺍﺯ ﺗــــــــﻮ

ﻫﯿـــــــــــﭻ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ..

و


ﺗــــــــــﻮ ...

برﺍﯾﺶ ﺗـــــــﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﯽ[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 09:00 ب.ظ ] [ 2تایی ] [ نظرات() ]