تبلیغات
حرف های ما... - دوست داشتن...

حرف های ما...

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

دوست داشتن...


شما نمی توانید در آن واحد هم کسی را دوست داشته باشید

و هم بی تابانه نیازمندش باشید ...

عاشق واقعی کسی است که

معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد ...

در عشق اجباری نیست !

عشق یعنی ؛

امکان انتخاب به معشوق دادن ...

برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری رهایش کن ...- اندرو متیوس[ دوشنبه 19 مرداد 1394 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ 2تایی ] [ نظرات() ]