تبلیغات
حرف های ما... - تو فقط گاهی برایم بخند...

حرف های ما...

یک روز فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچ کس دیگری دوام نیاوردید

تو فقط گاهی برایم بخند...

شاید
تقدیر روی پیشانی‌ام
نوشته باشد
"همیشه فاصله ای هست"
ولی تو فقط گاهی برایم بخند
آنوقت تقدیرم را می بوسم
و کنار می گذارم
تو که می خندی
خدا تازه می فهمد
اگر تنها عشق
اعجاز رسولانش بود
دنیای جهنمی
بهشت موعود می شد...
عشق همیشه
معجزه ای تازه دارد...
تو فقط گاهی برایم بخند.

"گیلدا ایازی"

***

احساس

سنگ خارا نیست

که همین طور بماند و

بماند و

بماند...

 

احساس مثل شاپرک

مثل عطر

می پرد!

درست توی همان روزهایی که دوستت دارم

دوستم داشته باش!

 

"مهدیه لطیفی"



[ چهارشنبه 24 تیر 1394 ] [ 06:48 ب.ظ ] [ 2تایی ] [ نظرات() ]